Cách tạo hiệu ứng chữ hoạt hình trong Adobe Photoshop

242 lượt xem
Hiệu ứng chữ hoạt hình

Trong hướng dẫn này, sẽ chỉ cách tạo hiệu ứng văn bản hoạt hình dễ dàng, sử dụng mẫu và kiểu layer. Bạn cũng có thể dùng thử gói Comics Effects từ Envato Elements. 

 1. Cách tải nền tài liệu

Phông chữ truyện tranh dành cho Adobe Photoshop cần có một số điều chỉnh trước tiên. Sử dụng nền Stars từ Tài sản hướng dẫn làm nền tài liệu của mình. Đó là tệp JPG có kích thước 850 x 600 px. Đi tới  Tệp > Mở và mở  star-background.jpg.
 

mở star-background.jpg

2.  Cách tạo và làm cong văn bản

Hiệu ứng văn bản này được tạo thành từ một lớp, vì vậy bạn có thể lưu nó dưới dạng kiểu mới trong bảng Styles khi hoàn tất.

Bước 1

Chọn Type Tool và chọn phông chữ văn bản hoạt hình Brady Bunch Remastered. Đặt cỡ chữ khoảng 212 pt. Viết “SMASH!” bằng chữ in hoa và bằng bất kỳ màu nào.
 

Chọn Type Tool

Bước 2

Bây giờ chúng ta cần giãn khoảng cách các chữ cái. Chọn lớp văn bản, sau đó đi tới  bảng Ký tự và thay đổi Tracking thành -20. Nếu bạn không thể nhìn thấy biểu tượng bảng ký tự, hãy đi tới Type > Panels > Character.
 

Giãn khoảng cách các chữ cái

Bước 3

Bước cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu áp dụng layer style là làm cong văn bản của chúng ta. Nhấp chuột phải vào lớp văn bản và chọn Warp Text từ menu. Đặt Style thành Arc, chọn Horizontal và đặt Bend thành 30% và Horizontal Distortion thành -30%. Bây giờ nhấn OK để áp dụng các thay đổi.
 

Nhấp chuột phải vào lớp văn bản và chọn Warp Text từ menu

3.  Cách tạo hiệu ứng văn bản hoạt hình

Bước 1

Hãy tiếp tục với phông chữ truyện tranh của chúng ta trong Adobe Photoshop. Chọn lớp SMASH! và Nhấp đúp vào layer để áp dụng kiểu layer sau:

Thêm Stroke với các cài đặt sau:

 • Kích thước: 10px
 • Position: Bên ngoài
 • Blend Mode: Bình thường
 • Độ mờ: 100%
 • Fill Type: Độ dốc
 • Style: Shape Burst
 • Góc: 0°
 • Chọn hộp Dither
 • Đặt gradient với 2 điểm dừng màu sau:
 • Điểm dừng gradient đầu tiên Màu sắc #f80000 và Vị trí ở mức 45%
 • Điểm dừng gradient thứ hai Màu sắc #000000 và Vị trí ở mức 59%

  Thêm Stroke với các cài đặt

Bước 2

Thêm Inner Shadow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Bình thường với màu sắc #fff000
 • Độ mờ: 100%
 • Bỏ chọn Use Global Light trước khi cài đặt Angle: 180°
 • Khoảng cách: 3 px
 • Choke: 100%
 • Kích thước: 0px
 • Chọn hộp Anti-aliased box

  thêm inner shadow

Bước 3

Thêm hiệu ứng Satin với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Bình thường với màu sắc #fff000
 • Độ mờ: 100%
 • Góc: 90°
 • Khoảng cách: 2 px
 • Kích thước: 0px
 • Chọn hộp Anti-aliased box
 • Bỏ chọn Invert box, nếu được chọn
  Thêm hiệu ứng Satin

Bước 4

Thêm Lớp phủ màu với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Nhân lên
 • Click vào ô Color và chọn màu#fff000
 • Độ mờ: 100%
  Thêm lớp phủ màu

Bước 5

Thêm Lớp phủ mẫu với các cài đặt sau:

 • Click vào ô Pattern rồi chọn mẫu Red Dots
 • Độ mờ: 100%
 • Tỷ lệ: 100%

Bây giờ bạn có thể thay đổi vị trí mẫu: chỉ cần nhấp và kéo chuột qua văn bản trong tài liệu để di chuyển mẫu lên hoặc xuống.
 

Thêm lớp phủ màu với các cài đặt sau

Bước 6

Thêm Outer Glow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Bình thường
 • Độ mờ: 100%
 • Đặt màu của ánh sáng#fff000
 • Kỹ thuật: Nhẹ nhàng hơn
 • Spread: 94%
 • Kích thước: 11px
 • Chọn hộp Anti-aliased

  Thêm outer glow

Bước 7

Bước cuối cùng, thêm Drop Shadow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Nhân và chọn màu #000000
 • Độ mờ: 100%
 • Bỏ chọn Use Global Light trước khi cài đặt Angle: 120°
 • Khoảng cách: 8 px
 • Spread: 100%
 • Kích thước: 20px
 • Chọn hộp Anti-aliased

Nhấn OK để áp dụng kiểu layer.
 

Thêm drop shadow

Phone