PC lắp ráp
PC đồng bộ
bảo hành
giao hàng
hỗ trợ kỹ thuật

Gợi ý dành riêng cho bạn

8.200.000

Intel Core i3-10105

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI310-02

13.500.000

Intel Core i5-10400F

16GB

256GB

GTX 1660 Ti

PCDI510F-02

25.540.000

Intel Core i5-12600K

16GB

256GB

RTX 2060

PCDI512K-01

15.200.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT11

13.700.000

Intel Core i7-11700

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI711-02

14.700.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT10

30.500.000

Intel Core i9-10900K

32GB

256GB

RTX 3060

PCDI910K-01

16.500.000

Intel Core i3-13100F

16GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI313F-02

Sản phẩm bán chạy

8.200.000

Intel Core i3-10105

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI310-02

15.050.000

Intel Core i5-10400

16GB

500GB

GTX 1650

TKI5TH10

10.300.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI512

19.500.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

RTX 3060

PCDI510F-04

29.900.000

Intel Core i7-12700

16GB

256GB

RTX 3050

PCDI712

20.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC04

9.050.000

Intel Core i3-10100

8GB

256GB

Intel HD Graphics 630

PCDGHPGR05

23.300.000

Intel Core i5-12400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI512F-03

13.500.000

Intel Core i5-10400F

16GB

256GB

GTX 1660

PCGI510F-02

PC Văn Phòng Xem tất cả

PC Văn Phòng
8.300.000

Intel Core i5 - 11400

8GB

250GB

Intel UHD Graphics

PCOFWI5

8.200.000

Intel Core i3-10105

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI310-02

9.300.000

Intel Core i5-11400

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI511-01

10.400.000

Intel Core i7-10700

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI710-01

15.700.000

Intel Core i5-13400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI513

8.000.000

Intel Core i5-10400

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI510-01

10.600.000

Intel Core i5-10400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI510-02

17.950.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

RTX 3060

PCOFG10-013

Gợi ý dành riêng cho bạn

7.400.000

Intel Core i3-10100

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI310-01

8.200.000

Intel Core i3-10105

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI310-02

9.500.000

Intel Core i3-12100

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI312-02

15.700.000

Intel Core i5-13400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI513

17.950.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

RTX 3060

PCOFG10-013

11.200.000

Intel Core i5-11400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI511-02

PC Thiết kế đồ họa Xem tất cả

Gợi ý dành riêng cho bạn

13.500.000

Intel Core i5-10400F

16GB

256GB

GTX 1660 Ti

PCDI510F-02

110.000.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

RTX 4090

PCDI913K-03

38.140.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

CH-PCLAP-03

35.800.000

Intel Core i7-12700K

16GB

256GB

QUADRO P2200

PCDG12I7K1

27.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

512GB

RTX 3060

PCDI710-02

31.940.000

Intel Core i7-10700K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCDI710K

PC Đồ Họa
13.500.000

Intel Core i5-10400F

16GB

256GB

GTX 1660 Ti

PCDI510F-02

110.000.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

RTX 4090

PCDI913K-03

38.140.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

CH-PCLAP-03

35.800.000

Intel Core i7-12700K

16GB

256GB

QUADRO P2200

PCDG12I7K1

27.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

512GB

RTX 3060

PCDI710-02

31.940.000

Intel Core i7-10700K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCDI710K

82.850.000

Intel Core i9-13900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

PCDI913K-01

99.550.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

ASUS ROG Strix 4080

PCDI913K-02

PC Gaming Xem tất cả

PC Gaming
49.000.000

Intel Core i9-11900K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCGI911K

18.600.000

Intel Core i7-10700F

16GB

256GB

GTX 1660 Super

PCGI710F

23.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

500GB

RTX 3060

PCGI710

15.800.000

Intel Core i5-10400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI510F-03

12.150.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

GTX 1650

PCGI510F-01

10.100.000

Intel Core i3-10105F

8GB

256GB

GT 1030

PCGI310F

66.160.000

Intel Core i9-11900F

64GB

1TB

RTX 4070

PCGI911F-02

44.470.000

Intel Core i9-11900F

32GB

500GB

RTX 3070

PCGI911F-01

Gợi ý dành riêng cho bạn

49.000.000

Intel Core i9-11900K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCGI911K

18.600.000

Intel Core i7-10700F

16GB

256GB

GTX 1660 Super

PCGI710F

23.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

500GB

RTX 3060

PCGI710

15.800.000

Intel Core i5-10400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI510F-03

12.150.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

GTX 1650

PCGI510F-01

10.100.000

Intel Core i3-10105F

8GB

256GB

GT 1030

PCGI310F

PC Đồng Bộ Xem tất cả

Gợi ý dành riêng cho bạn

11.300.000

Intel Core i3-12100

8GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT12

20.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC04

12.700.000

Intel Core i5-13400

8GB

512GB

Intel UHD 730

PCDGLTT04

9.050.000

Intel Core i3-10100

8GB

256GB

Intel HD Graphics 630

PCDGHPGR05

20.700.000

Intel Core i7-13700

16GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC02

13.900.000

Intel Core i5-13400

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT02

Máy tính đồng bộ
11.200.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT17

10.750.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT16

15.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT15

11.400.000

Intel Core i3-13100

8GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT14

11.300.000

Intel Core i3-12100

8GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT12

20.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC04

15.200.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT11

14.700.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT10

Banner danh mục laptop
17.900.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

7C0Q2PA

9.890.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

14 inch

7C0W6PA

9.990.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

15.6 inch

7C0X2PA

17.600.000

Intel Core i7-1255U

8GB

256GB

15.6 inch

76B24PA

12.890.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q9PA

12.890.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q8PA

15.500.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256 GB

15.6 inch

7C0Q6PA

15.800.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q7PA

Gợi ý dành riêng cho bạn

17.900.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

7C0Q2PA

9.890.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

14 inch

7C0W6PA

9.990.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

15.6 inch

7C0X2PA

17.600.000

Intel Core i7-1255U

8GB

256GB

15.6 inch

76B24PA

12.890.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q9PA

12.890.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q8PA

Tin tức - kinh nghiệm sử dụng