Hình ảnh danh mục

Hiển thị 1–40 của 102 kết quả

10.750.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT16

11.200.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT17

15.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT15

11.400.000

Intel Core i3-13100

8GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT14

12.700.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT07

13.900.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT08

10.250.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT15

14.600.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT12

20.100.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPCC01

21.300.000

Intel Core i5-13500

16GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC03

25.200.000

Intel Core i7-13700

16GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC05

20.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC02

13.800.000

Intel Core i5-12400

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT24

10.350.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT10

12.600.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT11

11.900.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT06

16.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT13

12.200.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT27

16.700.000

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT29

10.600.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT17

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT18

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT19

14.690.000

Intel Core i5-13500

16GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPTT20

13.400.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT28

12.300.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT26

17.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT25

18.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT14

20.000.000

Intel Core i7-12700

16GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPCC04

10.350.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPGR07

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT09

17.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT22

10.200.000

Intel Core i3 - 12100

4GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT16

12.650.000

Intel Core i5-10505

8GB

SSD 512GB

Intel UHD Graphics 630

PCDGHPTT21

12.400.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT23

9.700.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPGR06

16.950.000

Intel Core i7-10700

16GB

250GB

Intel HD Graphics

Intel Core i7-10700

16GB

250GB

Intel HD Graphics

PCLEV50T

14.050.000

Intel Core i5-13400

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT01

11.300.000

Intel Core i3-12100

8GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT12

13.600.000

Intel Core i5-13500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT08

14.700.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT10

Phone