Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 27 sản phẩm

17.900.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

7C0Q2PA

9.890.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

14 inch

7C0W6PA

9.990.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

15.6 inch

7C0X2PA

17.600.000

Intel Core i7-1255U

8GB

256GB

15.6 inch

76B24PA

10.700.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

14 inch

6L1A1PA

11.290.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

14 inch

6L1X7PA

15.100.000

Intel Core i5-1235U

8GB

256GB

14 inch

6L1Y1PA

15.600.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

14 inch

6L1Y2PA

18.990.000

Intel Core i7-1255U

8GB

512GB

14 inch

6L1Y5PA

18.400.000

Intel Core i5-1235U

8GB

256GB

13.3 inch

6M142PA

19.500.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

13.3 inch

6M143PA

22.600.000

Intel Core i7-1255U

8GB

512GB

13.3 inch

6M145PA

23.200.000

Intel Core i5-1230U

16GB

512GB

13.3 inch

7C0N9PA

20.900.000

Intel Core i7-1255U

8GB

512 GB

GeForce MX550

15.6 inch

6K780PA

17.500.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

6K781PA

15.700.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256GB

15.6 inch

6K789PA

17.500.000

Intel Core i5-1240P

16GB

512GB

15.6 inch

7C0Q4PA

16.500.000

Intel Core i5-1240P

8GB

512GB

15.6 inch

7C0W9PA

15.500.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256 GB

15.6 inch

7C0Q6PA

15.800.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q7PA

12.890.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q8PA

12.890.000

Intel Core i3-1215U

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q9PA

21.800.000

Intel Core i7-1260P

16GB

512GB

15.6 inch

7C0R0PA

19.700.000

Intel Core i7-1260P

8GB

512GB

15.6 inch

7C0R1PA

23.600.000

Intel Core i5-12500H

16GB

512GB

GeForce RTX 3050Ti

15.6 inch

7C0R4PA

23.900.000

Intel Core i5-12500H

8GB

512GB

GeForce RTX 3050

16.1 inch

7C0S5PA

21.800.000

Intel Core i5-12500H

8GB

512GB

GeForce RTX 3050

16.1 inch

7C138PA

Phone