Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 14 sản phẩm

5.890.000

in

29 trang/phút

A4

LBP121DN

4.250.000

Copy, Scan (Màu)

30 trang/phút

L2520D

2.850.000

In

30 trang/phút

L2321D

3.950.000

In 1 mặt

12 trang/phút

LBD 2900

2.750.000

In

18 trang/phút

LBD 6030

8.150.000

In

25 trang/phút

LBP6230DN

10.000.000

In, Scan, Copy

24 trang/phút

A3/A4/A5

8AF46A

9.280.000

Print/ Copy/ Scan/ Fax

18 trang/phút

4ZB97A

6.230.000

In đảo mặt, A4, USB, LAN, WIFI

40 trang/phút

2Z610A

3.850.000

In, Scan, Copy

20 trang/phút

M135W

4.980.000

In, Copy, Scan

19 trang/phút

MF3010AE

6.280.000

In 2 mặt, A4, USB, LAN

40 trang/phút

2Z609A

14.890.000

In A3, in màu, in 2 mặt, Scan, Copy, Fax

20 trang/phút

MFC-T4500DW

Phone