Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 11 sản phẩm

Hết hàng
8.500.000

Intel Core i3-1115G4

PCDGAGR03

Hết hàng
Hết hàng
14.000.000

Intel Core i5-1135G7

4GB

256GB

PCDGATT01

Hết hàng
4.800.000

Intel Pentium Silver N6005

PCDGAGR05

Hết hàng
11.600.000

Intel Core i5-12400

4GB

256GB

PCDGATT03

Hết hàng
9.600.000

Intel Core i3-12100

4GB

256GB

Intel UHD 730

Intel Core i3-12100

4GB

256GB

Intel UHD 730

PCDGAGR06

Hết hàng
13.400.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD 730

PCDGATT04

Hết hàng
14.000.000

Intel Core i5-12400

8GB

512GB

Intel UHD 730

Intel Core i5-12400

8GB

512GB

Intel UHD 730

PCDGATT05

Hết hàng
9.300.000

Intel Core i3-12100

4GB

256GB

PCDGAGR02

Hết hàng
3.840.000

Intel Celeron J4025

PCDGAGR04

Hết hàng
5.700.000

AMD Ryzen 3 5300U

PCDGAGR01

Phone