Phím tắt PowerPoint tiện dụng cho Windows và Mac

106 lượt xem
Phím tắt PowerPoint

Cho dù bạn đang tạo hay trình bày một bản PowerPoint, bạn có thể thực hiện nó hiệu quả hơn với sự trợ giúp của các phím tắt trong ứng dụng Microsoft PowerPoint trên máy tính dành cho Windows hoặc macOS.

Giao diện Ribbon của PowerPoint rất phù hợp để tìm mọi thứ bạn có thể muốn thực hiện trong bản trình bày – đặc biệt là những việc bạn không làm thường xuyên, chẳng hạn như sử dụng tính năng tính thời gian diễn tập lại.

Nhưng nếu bạn đang muốn thực hiện nhanh các tác vụ thông thường, bạn sẽ thấy các phím tắt hữu ích hơn nhiều. Tại sao phải nhấc tay khỏi bàn phím nếu bạn muốn mở hoặc đóng bài thuyết trình, áp dụng định dạng hoặc bắt đầu bài thuyết trình?

Có các phím tắt để hoàn thành một loạt các tác vụ trong ứng dụng khách PowerPoint trên máy tính, ở cả phiên bản Windows và Mac. (Có ít phím tắt hơn cho Mac nhưng bạn có thể tạo các phím tắt tùy chỉnh của riêng mình nếu muốn.)

Dưới đây là bảng liệt kê các phím tắt hữu ích nhất. Hầu hết đều hoạt động cho dù bạn đang sử dụng phiên bản đăng ký (Microsoft 365/Office 365) hay phiên bản PowerPoint không đăng ký. Để biết thêm các phím tắt, hãy xem trang Office của Microsoft, liệt kê các phím tắt để tạo và trang trí bản trình bày.
 

Hoạt động  Tổ hợp phím Windows Tổ hợp phím Mac
KHI TẠO BÀI TRÌNH BÀY
Tạo bản trình bày mới

 

Ctrl-N

 

⌘-N
Mở một bài thuyết trình

 

Ctrl-O hoặc Ctrl-F12

 

⌘-O
Chọn một chủ đề

 

Alt-G, H

 

 
Chọn bố cục trang chiếu

 

Alt-H, L

 

 
Thêm một trang chiếu mới

 

Ctrl-M

 

⌘-Shift-N
Save

 

Ctrl-S hoặc F12

 

⌘-S
Tìm kiếm Ctrl-F

 

⌘-F
Tìm và thay thế Ctrl-H

 

 
Chèn ảnh

 

Alt-N, P

 

 
Chèn một hình dạng

 

Alt-H, S, H

 

 
Chèn một hộp văn bản

 

Alt-N, X

 

 
Thay đổi thuộc tính phông chữ

 

Ctrl-T

 

⌘-T
Tăng cỡ chữ

 

Ctrl-Shift->

 

⌘-Shift->
Giảm cỡ chữ

 

Ctrl-Shift-<

 

⌘-Shift-<
Di chuyển đến cuối hộp văn bản

 

Ctrl-Kết thúc

 

⌘-mũi tên xuống
Di chuyển đến đầu hộp văn bản

 

Ctrl-Trang chủ

 

⌘-mũi tên lên
Di chuyển đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề hoặc nội dung văn bản tiếp theo. (Nếu đây là chỗ dành sẵn cuối cùng trên một trang chiếu, nó sẽ chèn một trang chiếu mới có bố cục trang chiếu giống như trang chiếu ban đầu.)

 

Ctrl-Enter

 

 
Di chuyển theo chiều kim đồng hồ giữa các ngăn ở dạng xem Thường

 

F6  
Di chuyển ngược chiều kim đồng hồ giữa các ngăn ở chế độ xem Thường Shift-F6

 

 
Chọn đối tượng tiếp theo trên trang chiếu Chuyển hướng Chuyển hướng
Chọn đối tượng trước trên trang chiếu Shift-Tab

 

Shift-Tab
Chọn tất cả các đối tượng trên trang chiếu (hoặc chọn tất cả các trang chiếu trong dạng xem Bộ sắp xếp trang chiếu) Ctrl-A

 

⌘-A
Chuyển đến trang trình bày tiếp theo Trang dưới

 

Trang dưới

 

Chuyển đến trang trình bày trước

 

Trang lên

 

Trang lên

 

Chuyển sang cửa sổ PowerPoint tiếp theo (khi có nhiều cửa sổ PowerPoint đang mở) Ctrl-F6

 

⌘- `
Chuyển sang cửa sổ PowerPoint trước đó (khi có nhiều cửa sổ PowerPoint đang mở) Ctrl-Shift-F6

 

 
In Ctrl-P

 

⌘-P
Thoát/Thoát PowerPoint

 

Ctrl-Q hoặc Alt-F4

 

⌘-Q
KHI TRÌNH BÀY
Bắt đầu một bài thuyết trình từ đầu F5 ⌘-Shift-Return
Bắt đầu bản trình bày từ slide hiện tại Shift-F5

 

⌘-Quay lại
Bắt đầu một bản trình bày trong Dạng xem Diễn giả Alt-F5

 

Tùy chọn-Trở về
Kết thúc một bài thuyết trình

 

Esc hoặc – (gạch nối)

 

Esc hoặc – (gạch nối) hoặc ⌘-. (Giai đoạn)
Dừng hoặc khởi động lại bản trình bày tự động S  
Chuyển đến một slide cụ thể

 

Số slide-Nhập

 

Số slide-Trở về
Chạy hoạt hình tiếp theo hoặc chuyển đến trang trình bày tiếp theo N / Enter / Xuống trang / mũi tên phải / mũi tên xuống / phím cách

 

N/Page Down/mũi tên phải/mũi tên xuống/phím cách
Chạy hoạt ảnh trước đó hoặc quay lại trang trình bày trước đó P/Trang Lên/mũi tên trái/mũi tên lên/Backspace P/Trang Lên/mũi tên trái/mũi tên lên/Xóa
Quay lại slide đầu tiên

 

Trang chủ

 

Home hoặc fn-mũi tên trái
Xem hộp thoại Tất cả Trang chiếu

 

Ctrl-S

 

 
Chuyển đến điểm phát sóng tiếp theo trên trang trình bày. (Các điểm nóng bao gồm siêu liên kết, trình kích hoạt hoạt hình, đối tượng âm thanh và đối tượng video.) Chuyển hướng

 

Chuyển hướng

 

Chuyển đến siêu liên kết trước đó trên trang chiếu Shift-Tab

 

Shift-Tab

 

Khởi động con trỏ laser

 

Ctrl-L

 

⌘-L
Thay đổi con trỏ thành bút. (Nhấn và giữ chuột để vẽ trên bản trình bày.) Ctrl-P

 

⌘-P
Thay đổi con trỏ bút thành cục tẩy. (Nhấp vào một chú thích trên màn hình để xóa nó.) Ctrl-E

 

 
Thay đổi con trỏ thành mũi tên

 

Ctrl-A

 

⌘-A
Ẩn con trỏ

 

Ctrl-H

 

⌘-I
Hiện/ẩn chú thích trên màn hình

 

Ctrl-M

 

 
Xóa tất cả chú thích trên màn hình e Shift-E
Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc quay lại bản trình bày từ một trang chiếu đen trống B hoặc. (Giai đoạn) B hoặc. (Giai đoạn)
Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc quay lại bản trình bày từ một trang chiếu trắng trống W hoặc, (dấu phẩy)

 

W hoặc, (dấu phẩy)

 

Dừng phát lại phương tiện

 

Alt-Q

 

 
Phát/tạm dừng phương tiện (chuyển đổi) Alt-P hoặc Ctrl-phím cách  
Tăng âm lượng

 

Mũi tên thay thế

 

 
Giảm âm lượng

 

Mũi tên xuống

 

 
Tắt âm thanh

 

Thay thế-U

 

 

 

Phone