Phím tắt Outlook tiện dụng cho Windows và Mac

174 lượt xem
Phím tắt Outlook

Tăng tốc các tác vụ email, danh bạ và lịch của bạn với sự trợ giúp của phím tắt trong Microsoft Outlook cho Windows hoặc macOS.

Giao diện Ribbon của Outlook rất phù hợp để tìm mọi thứ bạn có thể muốn thực hiện trong email, danh bạ và chương trình lập lịch — đặc biệt là những việc bạn không làm thường xuyên, chẳng hạn như sử dụng tính năng phối thư.

Nhưng nếu bạn đang muốn thực hiện nhanh các tác vụ thông thường, bạn sẽ thấy các phím tắt hữu ích hơn nhiều. Tại sao phải nhấc tay khỏi bàn phím nếu bạn muốn tạo một email, một cuộc họp hoặc chuyển sang lịch?

Có các phím tắt để hoàn thành một loạt các tác vụ trong ứng dụng khách Outlook trên máy tính, ở cả phiên bản Windows và Mac. (Có ít phím tắt hơn cho Mac nhưng bạn có thể tạo các phím tắt tùy chỉnh của riêng mình nếu muốn.)

Dưới đây đã liệt kê các phím tắt hữu ích nhất. Hầu hết đều hoạt động cho dù bạn đang sử dụng phiên bản đăng ký (Microsoft 365/Office 365) hay phiên bản không đăng ký của Outlook. Để biết thêm các phím tắt, hãy xem trang Office của Microsoft.

Lưu ý: Trên máy Mac, phím ⌘ giống với phím Command hoặc Cmd.

Các phím tắt Outlook hữu ích

 

Hoạt động  

Tổ hợp phím Windows

 

Tổ hợp phím Mac

CÁC PHÍM TẮT CHUNG
1 Mở mục đã chọn Ctrl-O ⌘-O
2 Đóng một mục đang mở (tin nhắn, cuộc hẹn, liên hệ, nhiệm vụ, v.v.) Thoát ⌘-W
3 Xóa mục đã chọn Ctrl-D Xóa bỏ
4 Chọn tất cả các mục Ctrl-A ⌘-A
5 Sao chép mục đã chọn Ctrl-C ⌘-C
6 Cắt mục đã chọn Ctrl-X ⌘-X
7 Dán mục từ khay nhớ tạm Ctrl-V ⌘-V
8 Hoàn tác hành động cuối cùng Ctrl-Z ⌘-Z
9 Cứu Ctrl-S ⌘-S
10 In Ctrl-P ⌘-P
11 Gắn cờ một mục để theo dõi Ctrl-Shift-G Kiểm soát-5
12 Chuyển đến hộp Tìm kiếm F3 hoặc Ctrl-E ⌘-Tùy chọn-F
13 Sử dụng tính năng Tìm nâng cao Ctrl-Shift-F ⌘-Shift-F
14 Tìm kiếm văn bản trong một mục mở F4 ⌘-F
15 Kiểm tra chính tả và ngữ pháp F7 ⌘-:
16 In đậm văn bản Ctrl-B ⌘-B
17 Làm cho văn bản in nghiêng Ctrl-I ⌘-tôi
18 Thêm dấu đầu dòng Ctrl-Shift-L ⌘-Shift-L
19 Chuyển sang thư Ctrl-1 ⌘-1
20 Chuyển sang Lịch Ctrl-2 ⌘-2
21 Chuyển sang Danh bạ Ctrl-3 ⌘-3
22 Chuyển sang Nhiệm vụ Ctrl-4 ⌘-4
23 Chuyển sang Ghi chú Ctrl-5 ⌘-5
24 Chuyển đến tab Trang chủ trên Dải băng thay thế-H  
PHÍM TẮT EMAIL
1 Tạo thư mới (khi ở trong Thư) Ctrl-N ⌘-N
2 Tạo một tin nhắn mới (từ bất kỳ dạng xem Outlook nào) Ctrl-Shift-M  
3 Chuyển đến thư trước/tiếp theo (trong danh sách email) ↑ (mũi tên lên) / ↓ (mũi tên xuống) ↑ (mũi tên lên) / ↓ (mũi tên xuống)
4 Chuyển đến tin nhắn trước/tiếp theo (khi bạn có một tin nhắn đang mở) Điều khiển-. (dấu chấm) / Ctrl-, (dấu phẩy)  
5 Trong Ngăn Đọc, di chuyển một trang xuống dưới qua văn bản phím cách Trang dưới
6 Trong Ngăn Đọc, di chuyển một trang lên trên văn bản Shift-Phím cách Trang lên
7 Đánh dấu tin nhắn là đã đọc Ctrl-Q ⌘-T
8 Đánh dấu thư là chưa đọc Ctrl-U ⌘-Shift-T
9 Di chuyển tin nhắn đến một thư mục Alt-H, MV ⌘-Shift-M
10 Gửi tin nhắn Alt-S ⌘-Quay lại
11 Gửi/Nhận thư F9 hoặc Ctrl-M ⌘-Kiểm soát-K
12 Hồi đáp Ctrl-R ⌘-R
13 Trả lời tất cả Ctrl-Shift-R ⌘-Shift-R
14 Phía trước Ctrl-F ⌘-J
15 Đính kèm tệp vào thư Alt-H, AF ⌘-E
16 Tạo một thư mục Ctrl-Shift-E ⌘-Shift-N
17 Trong ngăn Thư mục, chuyển đến một thư mục khác Ctrl-Y  
18 Thu gọn/mở rộng nhóm hội thoại trong danh sách email ← (mũi tên trái) / → (mũi tên phải) ← (mũi tên trái) / → (mũi tên phải)
LỊCH TÓM TẮT
1 Tạo cuộc hẹn mới (khi có trong Lịch) Ctrl-N ⌘-N
2 Tạo một cuộc hẹn mới (từ bất kỳ dạng xem Outlook nào) Ctrl-Shift-A  
3 Tạo yêu cầu họp Ctrl-Shift-Q  
4 Báo lại lời nhắc Alt-S  
5 Chuyển tiếp cuộc hẹn hoặc cuộc họp Ctrl-F  
6 Trả lời yêu cầu họp bằng tin nhắn Ctrl-R  
7 Trả lời tất cả yêu cầu họp bằng một tin nhắn Ctrl-Shift-R  
8 Đến một buổi hẹn hò Ctrl-G  
9 Hiển thị ngày 1, 2,… trong lịch Alt-1, Alt-2, v.v.  
10 Chuyển sang chế độ xem Tuần làm việc Ctrl-Alt-2 hoặc Alt– (dấu trừ)  
11 Chuyển sang chế độ xem Cả tuần Ctrl-Alt-3  
12 Chuyển sang chế độ xem Tháng Ctrl-Alt-4 hoặc Alt-= (dấu bằng)  
13 Chuyển đến ngày hôm trước / ngày hôm sau ← (mũi tên trái) / → (mũi tên phải) ⌘-Option-← (mũi tên trái) / ⌘-Option-→ (mũi tên phải) (ở chế độ xem Ngày)
14 Chuyển đến tuần trước / tuần sau Alt-↑ (mũi tên lên) / Alt-↓ (mũi tên xuống) ⌘-Tùy chọn-← / ⌘-Tùy chọn-→ (trong chế độ xem Tuần hoặc Tuần làm việc)
15 Chuyển đến tháng trước / tháng sau Alt-Page Up / Alt-Page Down ⌘-Tùy chọn-← / ⌘-Tùy chọn-→ (ở chế độ xem Tháng)
16 Đến cuộc hẹn trước Điều khiển-. (Giai đoạn)  
17 Đến cuộc hẹn tiếp theo Ctrl-, (dấu phẩy)  
LIÊN HỆ
1 Tạo một số liên lạc mới (khi ở trong Danh bạ) Ctrl-N ⌘-N
2 Tạo một liên hệ mới (từ bất kỳ dạng xem Outlook nào) Ctrl-Shift-C  
3 Tạo nhóm liên hệ mới Ctrl-Shift-L  
4 Tìm một liên hệ F11  
5 Mở sổ địa chỉ Ctrl-Shift-B  
TASKS SHORTCUTS
1 Tạo nhiệm vụ mới (khi ở trong Nhiệm vụ) Ctrl-N ⌘-N
2 Tạo một tác vụ mới (từ bất kỳ dạng xem Outlook nào) Ctrl-Shift-K  
3 Tạo một yêu cầu nhiệm vụ mới Ctrl-Shift-Alt-U  
4 Chấp nhận một yêu cầu nhiệm vụ Ctrl-C  
5 Từ chối yêu cầu nhiệm vụ Ctrl-D  
LƯU Ý PHÍM TẮT
1 Tạo ghi chú mới (khi ở trong Ghi chú) Ctrl-N ⌘-N
2 Tạo ghi chú mới (từ mọi dạng xem Outlook)    

 

 

Phone