Cách tạo kết nối đến một vị trí cụ thể trong cùng file Word

157 lượt xem

Rất dễ dàng chèn một siêu liên kết được liên kết với các thư mục, trang web, tệp khác,… trong tài liệu Word. Tuy nhiên, đôi khi, bạn cần tạo một siêu liên kết đến một vị trí cụ thể trong cùng một tài liệu, làm cách nào bạn có thể giải quyết công việc này trong tài liệu Word?

Tạo siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong cùng một tài liệu Word

Để chèn một siêu kết nối chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong cùng một tài liệu, các bước sau có thể giúp bạn:

1. Đầu tiên, bạn nên tạo một bookmark. Chọn nội dung sẽ là điểm đến của siêu kết nối, sau đó bấm Insert > Bookmark, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Bookmark hộp thoại, hãy nhập tên cho nội dung bạn đã chọn vào Bookmark name, xem ảnh chụp màn hình:

3. Và sau đó, nhấp vào Add để đóng hộp thoại này. Bây giờ, hãy chọn văn bản mà bạn muốn tạo siêu kết nối và nhấp chuột phải, sau đó chọn Hyperlink, xem ảnh chụp màn hình:

4. Trong Insert Hyperlink, nhấn Place in This Document tùy chọn từ bên trái Link to, sau đó, chọn tên bookmarks mà bạn vừa tạo ngay trong bookmarks trong Select a place in this document, xem ảnh chụp màn hình:

5. Sau đó nhấn vào OK và bây giờ, siêu liên kết của bạn được liên kết với cùng một tài liệu đã được tạo thành công.

 

Phone