Cách chèn văn bản trên hình ảnh trong file Word

119 lượt xem

Theo mặc định, chúng ta không thể nhập trực tiếp văn bản vào ảnh trong tài liệu 

Word. Bài viết này, mình sẽ nói về một thủ thuật tiện dụng để chèn chữ lên hình trong file Word.

Chèn văn bản trên ảnh trong tài liệu Word bằng cách sử dụng Text Box

Bạn có thể chèn một hộp văn bản vào tệp Word, sau đó kéo hộp văn bản trên hình ảnh, vui lòng thực hiện như sau:

1. Chọn hình ảnh mà bạn muốn chèn văn bản, sau đó nhấp chuột phải và chọn Size and Position từ menu ngữ cảnh, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Layout, bên dưới Text Wrapping, chọn Square tùy chọn trong Wrapping Style, xem ảnh chụp màn hình:

3. Sau đó nhấn vào OK và bây giờ, hãy nhấp vào Insert> Text Box > Draw Text Box, và sau đó vẽ một hộp văn bản trên hình ảnh.

4. Và sau đó, nhập văn bản vào hộp văn bản như ảnh chụp màn hình sau:

5. Sau khi nhập văn bản vào hộp văn bản, hãy giữ Ctrl để chọn cả hộp văn bản và hình ảnh, sau đó nhấp chuột phải vào hình ảnh, chọn Group > Group để nhóm hai đối tượng này, hãy xem ảnh chụp màn hình:

6. Cuối cùng, bạn có thể định dạng hộp văn bản là không điền và không có đường viền từ Shape Fill và Shape Outline theo Drawing Tools – Format, xem ảnh chụp màn hình:

7. Và bây giờ, bạn có thể thấy văn bản đã được chèn vào hình ảnh như sau:

Phone