Cách chèn hình mờ vào một số trang nhất định trong file Word

518 lượt xem

Chèn hình mờ vào một số trang nhất định thay vì tất cả các trang trong tài liệu Word

Theo mặc định, hình mờ được áp dụng cho tất cả các trang trong tài liệu Word. Nếu bạn chỉ muốn chèn hình mờ trên một số trang nhất định trong tài liệu Word, các phương pháp trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chèn hình mờ vào các trang nhất định trong tài liệu Word

Bạn có thể dễ dàng chèn hình mờ vào một số trang nhất định trong tài liệu Word bằng các bước sau:

Đi đến trang bạn sẽ áp dụng hình mờ, nhấp vào Watermark trong Design, nhấp chuột phải vào hình mờ và chọn Insert vào vị trí tài liệu hiện tại từ menu ngữ cảnh. Xem ảnh chụp màn hình:

Bây giờ hình mờ đã chọn sẽ được chèn vào trang hiện tại ngay lập tức.

Chèn hình mờ tùy chỉnh vào các trang nhất định trong tài liệu Word

Nếu bạn chỉ muốn chèn hình mờ tùy chỉnh trên một số trang nhất định thay vì tất cả các trang trong tài liệu Word, vui lòng thực hiện như sau.

Bước 1: Tạo hình mờ văn bản hoặc hình ảnh tùy chỉnh và chèn trên tất cả các trang

1. Trước tiên, bạn cần tạo hình mờ bạn cần và lưu nó vào Thư viện hình mờ. Nhấp chuột Design > Watermark > Custom Watermark… Xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Printed Watermark, tùy chỉnh hình mờ của riêng bạn.

  • Để tạo hình mờ hình ảnh tùy chỉnh, chọn nút Hình mờ hình ảnh tùy chọn, chọn hình ảnh bạn cần và nhấp vào OK.
  • Để tạo hình mờ văn bản tùy chỉnh, chọn nút Hình mờ văn bản tùy chọn, định cấu hình danh sách thả xuống thích hợp và sau đó nhấp vào OK.

Bây giờ hình mờ tùy chỉnh được chèn trên tất cả các trang của tài liệu hiện tại.

Bước 2: Lưu hình mờ tùy chỉnh vào thư viện hình mờ

1. Bây giờ bạn cần nhấp đúp vào phần tiêu đề tài liệu để vào chế độ chỉnh sửa tiêu đề, sau đó nhấp để chọn hình mờ tùy chỉnh trên bất kỳ trang nào. Xem ảnh chụp màn hình:

2. Sau khi chọn hình mờ, hãy nhấp vào Design > Watermark > Save Selection to Watermark Gallery…. Xem ảnh chụp màn hình:

3. Trong cửa sổ bật lên Create New Buiding Block, đặt tên cho hình mờ này và nhấp vào OK.

Bước 3: Đóng công cụ Header and Footer và xóa hình mờ khỏi tất cả các trang

1. Tới Công cụ Header and Footer, nhấp vào Close Header and Footer.

2. Bây giờ bạn cần nhấp vào Thiết kế > Watermark > Xóa hình mờ để xóa hình mờ tùy chỉnh khỏi tất cả các trang của tài liệu hiện tại.

Bước 4: Chèn hình mờ tùy chỉnh trên một trang được chỉ định

1. Nhấp vào trang bạn muốn chèn hình mờ tùy chỉnh, chọn Thiết kế > Watermark, cuộn xuống Tổng Quát nhóm (nơi lưu hình mờ ảnh tùy chỉnh và hình mờ văn bản), bấm chuột phải vào hình mờ tùy chỉnh mà bạn muốn chèn, rồi chọn Chèn vào vị trí tài liệu hiện tại từ menu ngữ cảnh. Xem ảnh chụp màn hình:

Sau đó, hình mờ tùy chỉnh sẽ được chèn vào trang hiện được chọn cùng một lúc.

 

Phone