Hình ảnh danh mục

Hiển thị 1–40 của 120 kết quả

17.900.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

7C0Q2PA

10.750.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT16

11.200.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGDLTT17

15.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT15

11.400.000

Intel Core i3-13100

8GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT14

12.700.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT07

13.900.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT08

10.250.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT15

14.600.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT12

20.100.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPCC01

20.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC02

13.800.000

Intel Core i5-12400

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT24

10.350.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT10

12.600.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT11

11.900.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT06

16.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT13

12.200.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT27

16.700.000

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT29

10.600.000

Intel Core i3-13100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT17

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT18

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT19

13.400.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT28

12.300.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT26

17.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT25

18.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT14

10.350.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPGR07

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT09

17.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT22

12.650.000

Intel Core i5-10505

8GB

SSD 512GB

Intel UHD Graphics 630

PCDGHPTT21

12.400.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT23

9.700.000

Intel Core i3 - 12100

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPGR06

18.590.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 FHD

70296960

12.850.000

Intel Core i3-1215U

8GB

512GB

15.6 inch

71003264

18.200.000

Intel Core i5-1335U

8GB

512GB

15.6"

I5U085W11BLU

15.690.000

Intel Core i5-1235U

8GB

256GB

15.6"

N5I5122W1

20.890.000

Intel Core i7-1355U

8GB

512GB

15.6 Inch

71011775

16.290.000

Intel Core i5-1135G7

8GB

256GB

14 inch FHD

L3420I5SSDFB

16.590.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

15.6 inch

5M2TT2

11.600.000

Intel Core i3-1115G4

8GB

256GB

14.0 inch

70270644

16.390.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

14 inch

71003348

Phone