Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 7 sản phẩm

99.550.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

ASUS ROG Strix 4080

PCDI913K-02

110.000.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

RTX 4090

PCDI913K-03

19.900.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCDE52680V4

25.900.000

Intel Xeon E5-2686V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCGE52686V4

66.160.000

Intel Core i9-11900F

64GB

1TB

RTX 4070

PCGI911F-02

114.930.000

Intel Core i9-13900K

64GB

1TB

RTX 4080

PCGI913K-02

18.600.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 2060

500GB

PCGE52680V4

Phone