Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 15 sản phẩm

10.200.000

Intel Core i3 - 12100

4GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT16

9.200.000

Intel Pentium Gold G6405

4GB

128GB

Intel UHD Graphics 610

Intel Pentium Gold G6405

4GB

128GB

Intel UHD Graphics 610

PCLG64

7.090.000

Intel Pentium G4900

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-001

7.840.000

Intel Prntium G5400

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-002

8.990.000

Intel Core i3-8100

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-004

9.040.000

Intel Core i3-9100

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-008

10.440.000

Intel Core i3-9100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-009

5.900.000

Intel Pentium G5420

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-013

10.090.000

Intel Core i3-10100

4GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-015

8.900.000

Intel Core i3-13100

4GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGLGR01

Hết hàng
14.000.000

Intel Core i5-1135G7

4GB

256GB

PCDGATT01

Hết hàng
11.600.000

Intel Core i5-12400

4GB

256GB

PCDGATT03

Hết hàng
9.600.000

Intel Core i3-12100

4GB

256GB

Intel UHD 730

Intel Core i3-12100

4GB

256GB

Intel UHD 730

PCDGAGR06

Hết hàng
9.300.000

Intel Core i3-12100

4GB

256GB

PCDGAGR02

Hết hàng
7.800.000

Intel Pentium Gold G7400

4GB

256GB

Intel® UHD 710

PCDGLGR02

Phone