Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 19 sản phẩm

38.140.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

CH-PCLAP-03

22.260.000

Intel Core i5-12400F

32GB

512GB

QUADRO P2200

PCDI512F-05

32.900.000

Intel Core i7-13700K

32GB

512GB

RTX 3050

PCDI713K

30.500.000

Intel Core i9-10900K

32GB

256GB

RTX 3060

PCDI910K-01

55.000.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070

PCDI910K-02

33.500.000

Intel Core i9-11900K

32GB

500GB

RTX 3050

PCDI911K

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCDI912K-01

61.100.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

Quadro RTX 4000

PCDI912K-02

47.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4060 Ti

PCDI912KS

82.850.000

Intel Core i9-13900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

PCDI913K-01

26.700.000

Intel Core i7-11700K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI711K

28.200.000

Intel Core i7-12700K

32GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI712K

53.000.000

Intel Core i7-13700K

32GB

500GB

RTX 4070

PCGI713K

44.470.000

Intel Core i9-11900F

32GB

500GB

RTX 3070

PCGI911F-01

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI912K

58.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGI912KS

51.100.000

Intel Core i9-13900K

32GB

1TB

RTX 3070 Ti

PCGI913K-01

10.500.000

Intel Xeon E5-2673V3

32GB

256GB

GTX 1650

PCGE52673V3

20.560.000

Intel Xeon E5-2673V3

32GB/2133

256GB

QUADRO P2200

PCIXE52673V32

Phone