Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 32 sản phẩm

23.600.000

Intel Core i5-12500H

16GB

512GB

GeForce RTX 3050Ti

15.6 inch

7C0R4PA

15.050.000

Intel Core i5-10400

16GB

500GB

GTX 1650

TKI5TH10

38.140.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

CH-PCLAP-03

17.500.000

Intel Core i5-12400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCDI512F-03

21.900.000

Intel Core i5-13400F

16GB

500GB

RTX 2060

PCDI513F-02

55.000.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070

PCDI910K-02

33.500.000

Intel Core i9-11900K

32GB

500GB

RTX 3050

PCDI911K

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCDI912K-01

61.100.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

Quadro RTX 4000

PCDI912K-02

82.850.000

Intel Core i9-13900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

PCDI913K-01

99.550.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

ASUS ROG Strix 4080

PCDI913K-02

110.000.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

RTX 4090

PCDI913K-03

19.900.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCDE52680V4

25.900.000

Intel Xeon E5-2686V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCGE52686V4

16.500.000

Intel Core i3-13100F

16GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI313F-02

15.800.000

Intel Core i5-10400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI510F-03

17.360.000

Intel Core i5-11400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI511F-02

23.300.000

Intel Core i5-12400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI512F-03

22.500.000

Intel Core i5-13400

16GB

500GB

RTX 2060

PCGI513

26.700.000

Intel Core i7-11700K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI711K

28.200.000

Intel Core i7-12700K

32GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI712K

30.500.000

Intel Core i7-13700F

16GB

500GB

RTX 3060

PCGI713F

53.000.000

Intel Core i7-13700K

32GB

500GB

RTX 4070

PCGI713K

44.470.000

Intel Core i9-11900F

32GB

500GB

RTX 3070

PCGI911F-01

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI912K

18.600.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 2060

500GB

PCGE52680V4

9.500.000

Intel Core i3-12100

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI312-02

10.600.000

Intel Core i5-10400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI510-02

11.200.000

Intel Core i5-11400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI511-02

15.700.000

Intel Core i5-13400

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI513

13.700.000

Intel Core i7-11700

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI711-02

22.900.000

Intel Core i9-11900

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI911

Phone