Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 8 sản phẩm

11.300.000

Intel Core i3-12100

8GB

Intel UHD Graphics

PCDGDLTT12

47.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4060 Ti

PCDI912KS

8.590.000

Intel Prntium G5400

8GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-003

65.000.000

Intel Xeon E5-2696V3

128GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGE52696V4

66.160.000

Intel Core i9-11900F

64GB

1TB

RTX 4070

PCGI911F-02

58.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGI912KS

51.100.000

Intel Core i9-13900K

32GB

1TB

RTX 3070 Ti

PCGI913K-01

114.930.000

Intel Core i9-13900K

64GB

1TB

RTX 4080

PCGI913K-02

Phone