Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 13 sản phẩm

7.090.000

Intel Pentium G4900

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-001

7.840.000

Intel Prntium G5400

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-002

8.990.000

Intel Core i3-8100

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-004

10.640.000

Intel Core i3-8100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-005

11.590.000

Intel Core i5-8400

H310 Socket 1151 V2

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-007

9.040.000

Intel Core i3-9100

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-008

10.440.000

Intel Core i3-9100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-009

11.090.000

Intel Core i5-9400

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-011

11.890.000

Intel Core i5-9400

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-012

5.900.000

Intel Pentium G5420

4GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-013

10.990.000

Intel Core i3-10100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-014

10.240.000

Intel Core i3-10100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-016

12.490.000

Intel Core i5-10400

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-017

Phone