Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 9 sản phẩm

11.440.000

Intel Core i5-8400

8GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-006

10.440.000

Intel Core i3-9100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-009

10.990.000

Intel Core i5-9400

8GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-010

10.990.000

Intel Core i3-10100

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-014

10.090.000

Intel Core i3-10100

4GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-015

12.490.000

Intel Core i5-10400

8GB

120GB

Intel HD Graphics

PCVCCH-017

49.000.000

Intel Core i9-11900K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCGI911K

9.500.000

Intel Core i3-10105

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI310-03

13.300.000

Intel Core i7-11700

8GB

256GB

Intel HD Graphics

PCOI711-01

Phone