Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 6 sản phẩm

19.900.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCDE52680V4

25.900.000

Intel Xeon E5-2686V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCGE52686V4

65.000.000

Intel Xeon E5-2696V3

128GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGE52696V4

10.500.000

Intel Xeon E5-2673V3

32GB

256GB

GTX 1650

PCGE52673V3

18.600.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 2060

500GB

PCGE52680V4

20.560.000

Intel Xeon E5-2673V3

32GB/2133

256GB

QUADRO P2200

PCIXE52673V32

Phone