Hình ảnh danh mục

Hiển thị 1–40 của 46 kết quả

25.200.000

Intel Core i7-13700

16GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC05

16.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT13

16.700.000

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

Intel Core i7-12700

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT29

17.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT25

18.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT14

20.000.000

Intel Core i7-12700

16GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPCC04

17.600.000

Intel Core i7-12700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT22

33.100.000

Intel Core i7-12700H

16GB

512GB

GeForce RTX 3050

15.6 Inch

i7H165W11GR3050Ti

25.700.000

Intel Core i7-1355U

16GB

512 GB

14 inch

20DY3

27.400.000

Intel Core i7 1355U

16GB

512GB

14 inch FHD

I7U165W11SLU

20.890.000

Intel Core i7-1355U

8GB

512GB

15.6 Inch

71011775

29.500.000

Intel Core i7-1360P

16GB

512GB

RTX 2050

16.0 inch

THT7N

23.890.000

Intel Core i7-1355U

16GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

80GG91

57.300.000

Intel Core i7-1260P

16GB

512GB

13.4 inch

5CG56

17.600.000

Intel Core i7-1255U

8GB

256GB

15.6 inch

76B24PA

18.990.000

Intel Core i7-1255U

8GB

512GB

14 inch

6L1Y5PA

22.600.000

Intel Core i7-1255U

8GB

512GB

13.3 inch

6M145PA

20.900.000

Intel Core i7-1255U

8GB

512 GB

GeForce MX550

15.6 inch

6K780PA

21.800.000

Intel Core i7-1260P

16GB

512GB

15.6 inch

7C0R0PA

19.700.000

Intel Core i7-1260P

8GB

512GB

15.6 inch

7C0R1PA

16.950.000

Intel Core i7-10700

16GB

250GB

Intel HD Graphics

Intel Core i7-10700

16GB

250GB

Intel HD Graphics

PCLEV50T

17.950.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

RTX 3060

PCOFG10-013

20.100.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC04

20.700.000

Intel Core i7-13700

16GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC02

19.950.000

Intel Core i7-13700

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLCC01

35.800.000

Intel Core i7-12700K

16GB

256GB

QUADRO P2200

PCDG12I7K1

19.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

256GB

RTX 2060

PCDI710-01

27.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

512GB

RTX 3060

PCDI710-02

31.940.000

Intel Core i7-10700K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCDI710K

20.290.000

Intel Core i7-11700K

16GB

256GB

RTX 2060

PCDI711K

23.800.000

Intel Core i7-12700F

16GB

256GB

RTX 3050

PCDI712F

29.500.000

Intel Core i7-12700K

16GB

512GB

GTX 1660 Ti

PCDI712K

32.900.000

Intel Core i7-13700K

32GB

512GB

RTX 3050

PCDI713K

16.600.000

Intel Core i7-10700

8GB

250GB

Intel UHD Graphics 610

PCLCI7

18.600.000

Intel Core i7-10700F

16GB

256GB

GTX 1660 Super

PCGI710F

26.700.000

Intel Core i7-11700K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI711K

23.850.000

Intel Core i7-12700F

16GB

256GB

RTX 3050

PCGI712F

28.200.000

Intel Core i7-12700K

32GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI712K

30.500.000

Intel Core i7-13700F

16GB

500GB

RTX 3060

PCGI713F

53.000.000

Intel Core i7-13700K

32GB

500GB

RTX 4070

PCGI713K

Phone