Hình ảnh danh mục

Hiển thị 1–40 của 92 kết quả

17.900.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

7C0Q2PA

15.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGDLTT15

12.700.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT07

13.900.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT08

14.600.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT12

20.100.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPCC01

21.300.000

Intel Core i5-13500

16GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC03

20.400.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPCC02

13.800.000

Intel Core i5-12400

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT24

12.600.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT11

11.900.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT06

12.200.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT27

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT18

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT19

14.690.000

Intel Core i5-13500

16GB

512GB

Intel UHD Graphics

PCDGHPTT20

13.400.000

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

Intel Core i5-12500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT28

12.300.000

Intel Core i5-12500

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT26

13.900.000

Intel Core i5-13500

8GB

512GB

Intel UHD Graphics 770

PCDGHPTT09

12.650.000

Intel Core i5-10505

8GB

SSD 512GB

Intel UHD Graphics 630

PCDGHPTT21

12.400.000

Intel Core i5-12400

8GB

256GB

Intel UHD Graphics 730

PCDGHPTT23

18.590.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 FHD

70296960

18.200.000

Intel Core i5-1335U

8GB

512GB

15.6"

I5U085W11BLU

15.690.000

Intel Core i5-1235U

8GB

256GB

15.6"

N5I5122W1

16.290.000

Intel Core i5-1135G7

8GB

256GB

14 inch FHD

L3420I5SSDFB

16.590.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

15.6 inch

5M2TT2

16.390.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

14 inch

71003348

18.300.000

Intel Core i5-1335U

8GB

512GB

14 inch

71011900

15.100.000

Intel Core i5-1235U

8GB

256GB

14 inch

6L1Y1PA

15.600.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

14 inch

6L1Y2PA

18.400.000

Intel Core i5-1235U

8GB

256GB

13.3 inch

6M142PA

19.500.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

13.3 inch

6M143PA

23.200.000

Intel Core i5-1230U

16GB

512GB

13.3 inch

7C0N9PA

17.500.000

Intel Core i5-1235U

8GB

512GB

GeForce MX550

15.6 inch

6K781PA

15.700.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256GB

15.6 inch

6K789PA

17.500.000

Intel Core i5-1240P

16GB

512GB

15.6 inch

7C0Q4PA

16.500.000

Intel Core i5-1240P

8GB

512GB

15.6 inch

7C0W9PA

15.500.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256 GB

15.6 inch

7C0Q6PA

15.800.000

Intel Core i5-1240P

8GB

256GB

15.6 inch

7C0Q7PA

23.600.000

Intel Core i5-12500H

16GB

512GB

GeForce RTX 3050Ti

15.6 inch

7C0R4PA

23.900.000

Intel Core i5-12500H

8GB

512GB

GeForce RTX 3050

16.1 inch

7C0S5PA

Phone