Hình ảnh danh mục

Hiển thị 1–40 của 41 kết quả

33.100.000

Intel Core i7-12700H

16GB

512GB

GeForce RTX 3050

15.6 Inch

i7H165W11GR3050Ti

29.500.000

Intel Core i7-1360P

16GB

512GB

RTX 2050

16.0 inch

THT7N

23.600.000

Intel Core i5-12500H

16GB

512GB

GeForce RTX 3050Ti

15.6 inch

7C0R4PA

23.900.000

Intel Core i5-12500H

8GB

512GB

GeForce RTX 3050

16.1 inch

7C0S5PA

21.800.000

Intel Core i5-12500H

8GB

512GB

GeForce RTX 3050

16.1 inch

7C138PA

38.140.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

CH-PCLAP-03

19.500.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

RTX 3060

PCDI510F-04

19.400.000

Intel Core i5-12400F

16GB

256GB

RTX 3050

PCDI512F-04

25.540.000

Intel Core i5-12600K

16GB

256GB

RTX 2060

PCDI512K-01

26.200.000

Intel Core i5-12600K

16GB

256GB

RTX 3060

PCDI512K-02

21.900.000

Intel Core i5-13400F

16GB

500GB

RTX 2060

PCDI513F-02

19.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

256GB

RTX 2060

PCDI710-01

27.500.000

Intel Core i7-10700

16GB

512GB

RTX 3060

PCDI710-02

31.940.000

Intel Core i7-10700K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCDI710K

20.290.000

Intel Core i7-11700K

16GB

256GB

RTX 2060

PCDI711K

23.800.000

Intel Core i7-12700F

16GB

256GB

RTX 3050

PCDI712F

32.900.000

Intel Core i7-13700K

32GB

512GB

RTX 3050

PCDI713K

30.500.000

Intel Core i9-10900K

32GB

256GB

RTX 3060

PCDI910K-01

55.000.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070

PCDI910K-02

33.500.000

Intel Core i9-11900K

32GB

500GB

RTX 3050

PCDI911K

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCDI912K-01

61.100.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

Quadro RTX 4000

PCDI912K-02

47.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4060 Ti

PCDI912KS

82.850.000

Intel Core i9-13900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

PCDI913K-01

110.000.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

RTX 4090

PCDI913K-03

19.900.000

Intel Xeon E5 2680 V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCDE52680V4

25.900.000

Intel Xeon E5-2686V4

64GB

500GB

RTX 3060

PCGE52686V4

65.000.000

Intel Xeon E5-2696V3

128GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGE52696V4

23.500.000

Intel Core i5-12600K

16GB

256GB

RTX 3060

PCGI512K

22.500.000

Intel Core i5-13400

16GB

500GB

RTX 2060

PCGI513

26.700.000

Intel Core i7-11700K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI711K

23.850.000

Intel Core i7-12700F

16GB

256GB

RTX 3050

PCGI712F

30.500.000

Intel Core i7-13700F

16GB

500GB

RTX 3060

PCGI713F

53.000.000

Intel Core i7-13700K

32GB

500GB

RTX 4070

PCGI713K

44.470.000

Intel Core i9-11900F

32GB

500GB

RTX 3070

PCGI911F-01

66.160.000

Intel Core i9-11900F

64GB

1TB

RTX 4070

PCGI911F-02

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI912K

58.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGI912KS

51.100.000

Intel Core i9-13900K

32GB

1TB

RTX 3070 Ti

PCGI913K-01

114.930.000

Intel Core i9-13900K

64GB

1TB

RTX 4080

PCGI913K-02

Phone