Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 25 sản phẩm

15.050.000

Intel Core i5-10400

16GB

500GB

GTX 1650

TKI5TH10

12.900.000

Intel Core i3-12100F

8GB

256GB

GTX 1650

PCDI312F-01

14.900.000

Intel Core i3-12100F

16GB

256GB

GTX 1660

PCDI312F-03

13.500.000

Intel Core i5-10400F

16GB

256GB

GTX 1660 Ti

PCDI510F-02

14.500.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

GTX 1660

PCDI510F-03

14.360.000

Intel Core i5-12400F

16GB

256GB

GTX 1660 Ti

PCDI512F-01

15.900.000

Intel Core i5-12400F

16GB

256GB

GTX 1650

PCDI512F-02

17.500.000

Intel Core i5-12400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCDI512F-03

18.500.000

Intel Core i5-13400F

16GB

256GB

GTX 1660 Ti

PCDI513F-01

29.500.000

Intel Core i7-12700K

16GB

512GB

GTX 1660 Ti

PCDI712K

10.100.000

Intel Core i3-10105F

8GB

256GB

GT 1030

PCGI310F

12.500.000

Intel Core i3-12100F

8GB

256GB

GTX 1650

PCGI312F-02

13.600.000

Intel Core i3-13100F

8GB

256GB

GTX 1650

PCGI313F-01

16.500.000

Intel Core i3-13100F

16GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI313F-02

12.150.000

Intel Core i5-10400F

8GB

256GB

GTX 1650

PCGI510F-01

13.500.000

Intel Core i5-10400F

16GB

256GB

GTX 1660

PCGI510F-02

15.800.000

Intel Core i5-10400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI510F-03

13.900.000

Intel Core i5-11400F

16GB

256GB

GTX 1650

PCGI511F-01

17.360.000

Intel Core i5-11400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI511F-02

14.400.000

Intel Core i5-12400F

16GB

256GB

GTX 1650

PCGI512F-01

14.500.000

Intel Core i5-12400F

16GB

256GB

GTX 1660 Super

PCGI512F-02

23.300.000

Intel Core i5-12400F

16GB

500GB

GTX 1660 Super

PCGI512F-03

18.600.000

Intel Core i7-10700F

16GB

256GB

GTX 1660 Super

PCGI710F

28.200.000

Intel Core i7-12700K

32GB

500GB

GTX 1660 Ti

PCGI712K

10.500.000

Intel Xeon E5-2673V3

32GB

256GB

GTX 1650

PCGE52673V3

Phone