Cách tạo hiệu ứng chữ kính vỡ đơn giản trong Photoshop

51 lượt xem
Hiệu ứng chữ kính vỡ trong Photoshop

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một vài layer style để tạo ra một hiệu ứng chữ kính vỡ. Sau đó, nó sẽ hướng dẫn cách bạn sử dụng công cụ selection tool và layer mask để chuyển nó thành kính bị vỡ. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này lấy cảm hứng từ nhiều Layer Style sẵn có trên GraphicRiver.

1. Cách tạo ra một nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 100 x 667 px. Sau đó đặt tấm hình Sorensen Leather – Campo-burgundy-20824 bên trên layer Background, đổi tên layer của nó thành BG Texture, và điều chỉnh kích thước theo ý bạn.

Tạo một tài liệu mới

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới cùng của bảng Layers, và chọn Levels.

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer

Bước 3

Thay đổi giá trị Gamma thành 1.10 và Highlights thành 180.

Thay đổi giá trị gamma

Bước 4

Thêm layer Gradient bên trên tất cả các layer khác.

Tạo một gradient (chuyển màu) từ Trong suốt đến Màu đặc, sử dụng các màu #d6d6d6 ở bên trái và #a6a6a6 ở bên phải.

Thay đổi Style thành Radial Scale thành 250, và tích vào hộp đánh dấu Dither.

Thay đổi style

Bước 5

Thay đổi Blend Mode của layer Gradient thành Color Burn.

Thay đổi Blend Mode

2. Cách tạo Văn bản

Bước 1

Tạo văn bản Chữ in hoa sử dụng phông chữ Ronnia Bold. Thiết lập Color thành White, và Size thành 150 pt.

Tạo văn bản Chữ in hoa

Bước 2

Thay đổi giá trị Fill của layer văn bản thành 0, và nhân bản nó hai lần.

Thay đổi giá trị Fill

3. Cách áp dụng một Layer Style vào Layer văn bản ban đầu

Nhấp đúp vào layer văn bản ban đầu để áp dụng layer style sau:

Bước 1

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color: #f2dede
 • Opacity: 10%
 • Bỏ chọn hộp đánh dấu Use Global Light
 • Angle: -19
 • Distance: 11
 • Size: 20
  Thêm một Drop Shadow

Bước 2

Nhấp vào dấu + ở bên phải của tab Drop Shadow để thêm một hiệu ứng Drop Shadow khác với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Color: #837777
 • Opacity: 30%
 • Bỏ chọn hộp đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 107
 • Distance: 12
 • Spread: 2
 • Size: 10

Nhấp vào dấu + ở bên phải của tab Drop Shadow

Điều này sẽ tạo một phần drop shadow và highlight của hiệu ứng.

Điều này sẽ tạo một phần drop shadow và highlight của hiệu ứng

4. Cách áp dụng một Layer Style vào bản sao Layer Văn bản Đầu tiên

Nhấp đúp vào bản sao đầu tiên của layer văn bản để áp dụng layer style sau:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Size: 3
 • Shadow Mode: Overlay
  • Color: #e4eeee

Thêm một Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm một Contour với các thiết lập sau:

 • Contour: Cove – Deep
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased.
 • Range: 100%

Thêm một Contour

Bước 3

Thêm một Inner Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #e2e2e2
 • Opacity: 10%
 • Bỏ chọn hộp đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 2
 • Size: 13

Thêm một Inner Shadow

Bước 4

Thêm một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 30%
 • Color: #f1ecec
 • Technique: Precise
 • Size: 3
 • Bỏ chọn hộp đánh dấu Anti-aliased
 • Range: 35

Thêm một Inner Glow

Bước 5

Thêm một Gradient Overlay với các thiết lập sau:

 • Tích vào hộp đánh dấu Dither
 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 50%
 • Style: Reflected
 • Angle: 105
 • Scale: 150%
 • Tích vào hộp đánh dấu Reverse
 • Nhấp vào hộp Gradient để tạo chuyển màu

Thêm một Gradient Overlay

Bước 6

Để tạo Gradient, bạn sẽ cần nhấp phía dưới thanh gradient để thêm các Color Stop (Điểm dừng màu sắc), và khi bạn nhấp lên mỗi Color Stop, bạn có thể thay đổi giá trị Color và Location. Dưới đây là các giá trị Color Stop được sử dụng từ trái qua phải:

Color – Location

 • #252321 – 0%
 • #656565 – 22%
 • #eeeeee – 44%
 • #585858 – 69%
 • #eeeeee – 70%
 • #606060 – 83%
 • #252321 – 100%

tạo Gradient

Bước 7

Thay đổi Fill của bản sao layer đầu tiên thành 0.

Thay đổi Fill

5. Cách áp dụng một Layer Style vào Bản sao thứ hai của Layer Văn bản

Nhấp đúp vào bản sao thứ hai của layer văn bản để áp dụng layer style sau:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Size: 5
 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased
 • Shadow Mode: Overlay
  • Color: #d0e8e9

Thêm một Bevel and Emboss 5

Bước 2

Thêm một Contour với các thiết lập sau:

 • Tích vào hộp đánh dấu Anti-aliased.
 • Range: 70%

Thêm một Contour 5

Điều này sẽ định phong cách cho phần cuối cùng của hiệu ứng.

Điều này sẽ định phong cách cho phần cuối cùng của hiệu ứng.

6. Cách Mask một Vùng chọn

Bước 1

Chọn công cụ Polygonal Lasso Tool, và nhấp vào biểu tượng Add to selection trên thanh Options.

Những gì bạn cần làm tiếp theo là tạo ra các hình dạng sắc cạnh trên một số phần của văn bản, để bắt chước các phần diện mạo của các vùng bị vỡ.

Chọn công cụ Polygonal Lasso Tool

Bước 2

Khi bạn tạo xong vùng chọn, giữ phím Option và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở dưới cùng của bảng Layers.

giữ phím Option và nhấp vào biểu tượng Add layer mask

Bước 3

Giữ phím Option lần nữa, và kéo mask vào trong mỗi bản sao của các layer văn bản.

Giữ phím Option lần nữa,

7. Cách tạo Các mãnh vỡ Đơn giản

Bước 1

Với công cụ Polygonal Lasso Tool, một lần nữa, tạo mộ số vùng chọn sắc cạnh của các hình dạng mảnh vỡ xung quanh văn bản, để tạo các mảnh vỡ.

Một khi bạn thực hiện xong, tạo một layer mới bên trên tất cả các layer khác, đặt tên nó là Pieces, và tô màu vùng chọn của pieces bằng màu trắng White.

Nhấn Command-D để bỏ vùng chọn.

Nhấn Command-D để bỏ vùng chọn.

Bước 2

Nhân bản layer Pieces hai lần. 

Nhân bản layer Pieces hai lần.

8. Cách Sao chép và Dán các Layer Style

Bước 1

Nhấp chuột phải vào layer văn bản ban đầu và chọn Copy Layer Style. Sau đó nhấp chuột phải lên layer Pieces, và chọn Paste Layer Style.

Lặp lại điều đó cho bản sao đầu tiên và thứ hai của layer văn bản và layer Pieces.

Nhấp chuột phải vào layer văn bản ban đầu

Bước 2

Nhấp chuột phải vào biểu tượng fx ở bên phải của layer Pieces, và chọn Scale Effect.

Nhấp chuột phải vào biểu tượng fx

Bước 3

Thiết lập giá trị Scale thành 50%. Lặp lại điều đó cho các bản sao layer Pieces.

Thiết lập giá trị Scale

Bước 4

Nhấp đúp lên layer Pieces, và thay đổi giá trị Size của hiệu ứng Drop Shadow thành 10.

Nhấp đúp lên layer Pieces

Điều này sẽ đảm bảo rằng bóng đổ có cùng kích thước đối với tất cả các phần văn bản.

Điều này sẽ đảm bảo rằng bóng đổ có cùng kích thước đối với tất cả các phần văn bản.

9. Cách tạo một Hiệu ứng Đèn sân khấu

Bước 1

Sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool để tạo một hình elip xung quanh văn bản.

Sử dụng công cụ Elliptical Marquee Tool

Bước 2

Tạo một layer mới bên trên của layer Gradient và đặt tên nó là Light.

Tô vùng chọn với màu #d6d6d6.

Tạo một layer mới bên trên của layer Gradient và đặt tên nó là Light

Bước 3

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur, và thiết lập Radius thành 50 hoặc bất kỳ giá trị nào mà bạn thích.

thiết lập Radius thành 50

Bước 4

Thay đổi Blend Mode của layer Light thành Vivid Light, và Opacity của nó thành 10% hoặc bất kỳ giá trị nào mà bạn thích.

Thay đổi Blend Mode của layer Light thành Vivid Light

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một nền đơn giản bằng cách sử dụng hiệu ứng chữ kính vỡ  và một layer chuyển màu cho các hoạ tiết của hiệu ứng. Sau đó, chúng ta tạo ba layer văn bản và định phong cách chúng để tạo ra hiệu ứng chữ kính vỡ.

Kết quả

Phone