Cách dễ dàng để mở hoặc thêm hình ảnh trong Photoshop

49 lượt xem

Tìm hiểu cách nhanh chóng và dễ dàng để mở hình ảnh dưới dạng tài liệu mới hoặc nhập hình ảnh dưới dạng lớp trong tài liệu của bạn, chỉ bằng cách kéo và thả chúng vào Photoshop.

Kéo và thả để mở hình ảnh trong Photoshop

Để mở một hình ảnh từ Màn hình chính của Photoshop, cách chính thức là:

 • Nhấp vào nút Open.
 • Điều hướng đến hình ảnh của bạn và chọn nó, sau đó
 • Nhấp vào Open.

Nhưng cách nhanh hơn là kéo hình ảnh của bạn từ Windows Explorer hoặc Finder trên máy Mac và thả trực tiếp vào Màn hình chính.

Trong ví dụ này, đang kéo và thả hình ảnh vào Màn hình chính từ Windows Explorer trên PC.

Hình ảnh ngay lập tức mở ra trong tài liệu Photoshop mới khi bạn nhả nút chuột.

Nếu bạn đã tắt Màn hình chính của Photoshop và không có tài liệu nào được mở, bạn có thể kéo và thả hình ảnh vào vùng trống của giao diện và nó sẽ mở trong một tài liệu mới.

Kéo và thả để thêm hình ảnh dưới dạng lớp trong Photoshop

Cách chính thức để thêm hình ảnh dưới dạng lớp vào tài liệu Photoshop hiện có là:

 • Mở menu File.
 • Chọn lệnh Place Embedded.
 • Điều hướng đến hình ảnh của bạn và chọn nó, sau đó
 • Nhấp vào Place.

Nhưng cách nhanh hơn là kéo hình ảnh của bạn từ Windows Explorer hoặc Mac Finder và thả trực tiếp vào tài liệu.

Ở đây đang kéo và thả hình ảnh thứ hai vào hình ảnh đầu tiên.

Photoshop thêm hình ảnh và đặt nó trên một Layer mới.

Khi đặt một hình ảnh, bằng lệnh Place Embedded hoặc bằng cách kéo và thả nó, trước tiên Photoshop sẽ mở Free Transform để bạn có thể thay đổi kích thước hoặc định vị lại hình ảnh nếu cần.

Nhấp vào Check Mark trên Options Bar để đóng Free Transform và thêm hình ảnh vào tài liệu.

Kéo và thả để nhập nhiều hình ảnh dưới dạng Layer

Cuối cùng, để nhập nhiều hình ảnh dưới dạng lớp vào tài liệu Photoshop của bạn, cách chính thức là:

 • Mở menu File, chọn Scripts rồi Load Files to Stack.
 • Nhấp vào Browse để điều hướng đến hình ảnh của bạn.
 • Chọn hình ảnh bạn muốn nhập, sau đó
 • Bấm vào OK.

Nhưng cách nhanh nhất để nhập hình ảnh dưới dạng Layer là chọn hình ảnh bạn muốn nhập trong Windows Explorer hoặc Mac Finder, sau đó (bạn đoán vậy) kéo và thả chúng vào tài liệu của mình.

Ở đây đang chọn hình ảnh thứ ba và thứ tư trong Windows Explorer.

Sau đó sẽ kéo và thả chúng vào tài liệu.

Khi nhập nhiều hình ảnh, Photoshop sẽ tạm dừng sau khi mỗi hình ảnh được nhập để bạn có thể thay đổi kích thước hoặc định vị lại nó bằng Free Transform.

Bạn sẽ cần phải nhấp vào Check Mark trong Options Bar nhiều lần để tiếp tục xem qua các hình ảnh cho đến khi tất cả chúng được thêm vào.

Khi tất cả hình ảnh của bạn có trong tài liệu, chúng sẽ xuất hiện trên các lớp riêng lẻ trong bảng điều khiển Layer.

 

Phone