Trang Trả góp

Mua trả góp

Tên sản phẩm: PC Workstation Intel Xeon E5-2673 V3 No LCD
Giá sản phẩm: 20.560.000

Các bước trả góp PC Workstation Intel Xeon E5-2673 V3 No LCD

Chọn nhà cho vay

20.560.000

Trả trước

0

Kỳ hạn thanh toán 

3.489.032

    Họ & tên:
    CMND/ CCCD:
    Điện thoại:

    Phone